Transformacje procesowe

Compass&Partners

Compass
&Partners

Jesteśmy firmą doradczą obsługującą klientów z sektorów bankowości, usług, produkcji, handlu i dystrybucji oraz ich interesariuszy. Uproduktawiamy wizje i marzenia naszych klientów.

Wdrażamy praktyczne rozwiązania operacyjne. Nie boimy się prostych, ale i odważnych rozwiązań, a co najistotniejsze potrafimy je implementować. 

Gromadzone latami doświadczenie chętnie przekazujemy na wszystkich etapach współpracy z klientem, by efektem kuli śnieżnej możliwy był rosnący rozwój organizacji, również po tym jak rola Compass&Partners dobiegnie końca.

U podstaw tego leży wiara, że to nie zależność od firmy doradczej, a NIEZALEŻNOŚĆ Klienta w działaniu i kurs który pomogliśmy mu obrać, buduje największą wartość naszej pracy.

Transformacje procesów biznesowych

Transformacja procesowa w wydaniu Compass&Partners to dwie fazy podczas których dokonuje się zmiana stanu obecnego (procesowo najczęściej borykającego się z problemami typu: niska efektywność, wąskie gardła, słaba komunikacja, silosowość, niska jakość, czy ciągłe gaszenie pożarów) w nowy, efektywniejszy przepływ wartości dla Klienta.

Faza Compass to zawsze diagnoza, postawienie hipotez co do problemów źródłowych, element testowania (pilotowania rozwiązań) i plan wdrożenia. 
W Fazie Partners, w ścisłej współpracy z Klientem wdrażamy nowe rozwiązania, dokonując przebudowy procesu, standaryzacji i stabilizacji. To też moment stopniowego przekazywania odpowiedzialności za zmianę (i wiedzy w tym zakresie) bezpośrednio do wewnątrz organizacji Klienta.

Etapy Transformacji Biznesowej

FAZA COMPASS

FAZA HELICOPTER VIEW
to 8 tygodni z identyfikacją procesów, wywiadami eksperckimi, poznaniem struktury, sposobu raportowania, istniejących standardów (4U, SIPOC, audyty VM, 5S, Sesje Problemów/ Pomysłów, Matryca PVA). Opracowanie wstępnych rekomendacji i szczegółowego planu na kolejną fazę.


Ścisła współpraca z zespołem Projektowym po stronie Klienta.

ANALIZA STANU OBECNEGO
to faza diagnostyczna w oparciu o gromadzenie, agregowanie i przetwarzanie danych procesowych z wykorzystaniem 3 metod: wywiady eksperckie (wykonane w Helicopter View), pomiary empiryczne (najbardziej pracochłonny etap analizy), analiza danych archiwalnych/ raportów/ danych historycznych.

 • Pomiary
 • VSM- mapowanie z organizacją strumienia wartości wg 8 kroków mapowania.
 • VoC
 • Wykorzystanie aplikacji C&P do zbierania danych ASO
 • Opracowanie raportu z rekomendacjami w 2 wymiarach: quick wins i strategicznego kierunku rozwoju procesów Klienta.

SKATALOGOWANIE I ZABUDŻETOWANIE ZMIAN PROCESOWYCH O CHARAKTERZE QUICK WINS.

Umieszczenie ich na matrycy PVA i wybór tych dedykowanych do wdrożenia (Mały wysiłek/ duży efekt).

Pierwsze inicjatywy dedykowania leadershipu projektowego do Liderów Zmiany u Klienta.

Stworzenie centralnej tablicy Quick Wins- zarządzanie wizualne wdrożeniem i wynikami. Trening przed wdrożeniem lub rozwojem Visual Management/ Performance Management w procesach Klienta.

FAZA PARTNERS

ZASADNICZA CZĘŚĆ TRANSFORMACJI.

 • Stworzenie Mapy Future State, KPI, krytycznych czynników sukcesu (CTS). Wizualizacja Mapy.
 • Umieszczenie zmian na matrycy PVA oraz na trójkącie biznesowym: Efektywność, L/T, Jakość, Satysfakcja Klienta/ Zysk.
 • Implementacja Zarządzania Wizualnego, w tym uruchomienie Boardmeetings.
 • Stworzenie systemu Dashboardowania i start projektowania i zasilania kalkulatora efektywności.
 • Warsztaty w metodzie kaikau- kompleksowe i szybkie zmiany procesowe, implementowane intensywną warsztatową pracą wokół najistotniejszych i najpilniejszych inicjatyw doskonalących.
 • Warsztaty szkoleniowe, w tym: merytoryka lean management, rola lidera zmiany.
 • Komunikacja sukcesów i ryzyk projektowych z wykorzystaniem dostępnych w organizacji narzędzi.

KLUCZOWA FAZA DLA UTRZYMANIA ZMIANY:

 • Warsztaty standaryzacyjne
 • Model zarządzania standardami w organizacji
 • Transfery wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania kultury lean management. Zakolejkowanie następnych inicjatyw optymalizacyjnych.

 

Po fazie Standaryzacji zawsze rekomendujemy Opiekę Powdrożeniową- skoncentrowaną na monitorowaniu i punktowym korygowaniu działań optymalizacyjnych, rozwojem liderów w ramach tzw. dedykowanego mentoringu.

 

W fazie Standaryzacji powstaje dokumentacja w formie:

 • Cookbook/ Handbook- księga projektu z wskazaniem kolejnych etapów, wskazówek, narzędzi rozwoju procesu Lean.
 • Dokumentacja projektowa w tym raport zamknięcia.
 • Specyfikacja do korzystania z narzędzi: dashboard, kalkulator efektywności, narzędzia Lean (w dużej mierze zawarte w cookbook).

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

+48 601 191 393