Transformacje procesowe

skuteczne transformacje procesów biznesowych

by Compass&Partners

Czym jest Transformacja procesów biznesowych

Transformacja procesowa w wydaniu Compass&Partners to dwie fazy podczas których dokonuje się zmiana stanu obecnego (procesowo najczęściej borykającego się z problemami typu: niska efektywność, wąskie gardła, słaba komunikacja, silosowość, niska jakość, czy ciągłe gaszenie pożarów) w nowy, efektywniejszy przepływ wartości dla Klienta.

Faza Compass to zawsze diagnoza, postawienie hipotez co do problemów źródłowych, element testowania (pilotowania rozwiązań) i plan wdrożenia. 
W Fazie Partners, w ścisłej współpracy z Klientem wdrażamy nowe rozwiązania, dokonując przebudowy procesu, standaryzacji i stabilizacji. To też moment stopniowego przekazywania odpowiedzialności za zmianę (i wiedzy w tym zakresie) bezpośrednio do wewnątrz organizacji Klienta.

Etapy transformacji biznesowej​

Faza Compass

FAZA HELICOPTER VIEW
to 8 tygodni z identyfikacją procesów, wywiadami eksperckimi, poznaniem struktury, sposobu raportowania, istniejących standardów (4U, SIPOC, audyty VM, 5S, Sesje Problemów/ Pomysłów, Matryca PVA). Opracowanie wstępnych rekomendacji i szczegółowego planu na kolejną fazę.


Ścisła współpraca z zespołem Projektowym po stronie Klienta.

ANALIZA STANU OBECNEGO
to faza diagnostyczna w oparciu o gromadzenie, agregowanie i przetwarzanie danych procesowych z wykorzystaniem 3 metod: wywiady eksperckie (wykonane w Helicopter View), pomiary empiryczne (najbardziej pracochłonny etap analizy), analiza danych archiwalnych/ raportów/ danych historycznych.

Pomiary

1. VSM- mapowanie z organizacją strumienia wartości wg 8 kroków mapowania.

2. VoC

3. Wykorzystanie aplikacji C&P do zbierania danych ASO

4. Opracowanie raportu z rekomendacjami w 2 wymiarach: quick wins i strategicznego kierunku rozwoju procesów Klienta.

SKATALOGOWANIE I ZABUDŻETOWANIE ZMIAN PROCESOWYCH O CHARAKTERZE QUICK WINS.

Umieszczenie ich na matrycy PVA i wybór tych dedykowanych do wdrożenia (Mały wysiłek/ duży efekt).

Pierwsze inicjatywy dedykowania leadershipu projektowego do Liderów Zmiany u Klienta.

Stworzenie centralnej tablicy Quick Wins- zarządzanie wizualne wdrożeniem i wynikami. Trening przed wdrożeniem lub rozwojem Visual Management/ Performance Management w procesach Klienta.

Faza Partners

ZASADNICZA CZĘŚĆ TRANSFORMACJI.

Stworzenie Mapy Future State, KPI, krytycznych czynników sukcesu (CTS). Wizualizacja Mapy.

Umieszczenie zmian na matrycy PVA oraz na trójkącie biznesowym: Efektywność, L/T, Jakość, Satysfakcja Klienta/ Zysk.

Implementacja Zarządzania Wizualnego, w tym uruchomienie Boardmeetings.

Stworzenie systemu Dashboardowania i start projektowania i zasilania kalkulatora efektywności.

Warsztaty w metodzie kaikau – kompleksowe i szybkie zmiany procesowe, implementowane intensywną warsztatową pracą wokół najistotniejszych i najpilniejszych inicjatyw doskonalących.

Warsztaty szkoleniowe, w tym: merytoryka lean management, rola lidera zmiany.

Komunikacja sukcesów i ryzyk projektowych z wykorzystaniem dostępnych w organizacji narzędzi.

KLUCZOWA FAZA DLA UTRZYMANIA ZMIANY:

Warsztaty standaryzacyjne

Model zarządzania standardami w organizacji

Transfery wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania kultury lean management. Zakolejkowanie następnych inicjatyw optymalizacyjnych.

Po fazie Standaryzacji zawsze rekomendujemy Opiekę Powdrożeniową – skoncentrowaną na monitorowaniu i punktowym korygowaniu działań optymalizacyjnych, rozwojem liderów w ramach tzw. dedykowanego mentoringu.

W fazie Standaryzacji powstaje dokumentacja w formie:

Cookbook / Handbook– księga projektu z wskazaniem kolejnych etapów, wskazówek, narzędzi rozwoju procesu Lean.

Dokumentacja projektowa w tym raport zamknięcia.

Specyfikacja do korzystania z narzędzi: dashboard, kalkulator efektywności, narzędzia Lean (w dużej mierze zawarte w cookbook).

Aplikacje wspierające naszą pracę w trakcie Transformacji procesowych

Aplikacja Avocado

Aplikacja Avocado a to narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Rekomendujemy implementację aplikacji w państwa organizacji w celu pozyskania rzetelnych danych zebrane dane posłużą nam do przeprowadzenia analizy

Aplikacja Avocado

Aplikacja Avocado a to narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Rekomendujemy implementację aplikacji w państwa organizacji w celu pozyskania rzetelnych danych zebrane dane posłużą nam do przeprowadzenia analizy

Aplikacja Artichoke

Aplikacja Karczoch Jest narzędziem do przeprowadzania analizy migawkowej – MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik.

Wszystkie czynności są sparametryzowane, oraz opisane jako:
a) wartość dodana,
b) marnotrawstwo oczywiste,
c) marnotrawstwo konieczne

Aplikacja Artichoke

Aplikacja Karczoch Jest narzędziem do przeprowadzania analizy migawkowej – MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik.

Wszystkie czynności są sparametryzowane, oraz opisane jako:
a) wartość dodana,
b) marnotrawstwo oczywiste,
c) marnotrawstwo konieczne

Aplikacja Chili

Aplikacja Chili to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem.

Dostępne moduły pozwalają centralizować w jednym miejscu dane dotyczące inicjatyw biznesowych i projektów operacyjnych, a także wydajności pracowników, zarówno pod względem realizacji poszczególnych zadań, jak i przypisanych KPI. 

Aplikacja Chili

Aplikacja Chili to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem.

Dostępne moduły pozwalają centralizować w jednym miejscu dane dotyczące inicjatyw biznesowych i projektów operacyjnych, a także wydajności pracowników, zarówno pod względem realizacji poszczególnych zadań, jak i przypisanych KPI. 

Compass&Partners
w czym się specjalizujemy

Consulting & Audit

Consulting&Audit

Transformacje procesowe

Consulting&Audit

Analiza procesów

Consulting&Audit

Implementacja KPI

Consulting&Audit

Badania - Tajemniczy Klient

Consulting&Audit

Podniesienie efektywności
w organizacji

Compass

Training Center

Compass Training Center

Campus PRO

Program Certyfikacyjny

Compass Training Center

Mentoring i doradztwo strategiczne

Compass Training Center

Lean Game

Compass Training Center

Sales Masters Program

Compass Training Center

Przywództwo, leadership, zarządzanie strategiczne

Compass

Technology Lab

Compass Technology Lab

Aplikacja Avocado

Narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Compass Technology Lab

Aplikacja Kivi

Narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Compass Technology Lab

Aplikacja Artichoke

Narzędzie do przeprowadzania analizy migawkowej - MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik

Compass Technology Lab

Aplikacja Chili

Aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem

Compass Technology Lab

Systemy Workflow

Compass Technology Lab

Data Lake

Kontakt

T: +48 601 191 393
Adres: Warszawa
ul. Grochowska 217/15
PON - PT 9:00 - 18:00