Badanie Tajemniczy Klient

Audyt Obsługi Klienta

by Compass&Partners

Badania Tajemniczy Klient / Tajemniczy Pacjent

Współpracujemy z ponad setką stałych i 250 audytorami tymczasowymi w całej Polsce w zakresie wielowątkowych badań jakościowych, realizując dla Klientów najbardziej skomplikowane scenariusze biznesowe. Realizacja scenariuszy tajemniczego klienta daje potwierdzenie w jakim zakresie i w jakim stopniu realizowane są wymogi i standardy obsługi klienta zewnętrznego naszych Partnerów biznesowych.

Specjalizujemy się w przekazywaniu bardzo detalicznego, wielowymiarowego feedbacku w raporcie, który dostarcza naszym Klientom weryfikacji, czy standardy i obsługa ich klientów są zgodne z ustalonymi wymogami. Raport składa się z analizy czy dostarczany przez pracownika serwis jest zgodny ze standardami oraz zawiera informacje i wskazówki rozwojowe. Raporty tajemniczego klienta przygotowywane przez ekspertów Compass&Partners nie są zero-jedynkowe. 

 Zespół opracowuje spersonalizowane wagi do oceny, potencjały poprawy i rekomendacje dalszego działania. Wszystko uproduktowione jest raportem z audytu omówionym przez wykwalifikowanego konsultanta. Na przestrzeni ostatnich lat, wraz z naszymi Klientami rozwinęliśmy model tak, aby dostarczyć maksymalnej wartości dodanej, zarówno w zakresie potwierdzania przestrzegania standardów, jak i szukania, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Audyt Tajemniczy Klient - podstawowe informacje

Wolumeny badań ilościowych i jakościowych

Compass&Partners prowadzi Audyty Tajemniczy Klient/Pacjent w skali badań ilościowych (od 200 i wyżej) i jakościowych (wolumeny od 50 do 200 w badaniu).

Autorska metoda analizy wyników

Posiadamy autorską metodykę analizy wyników, opracowaną przez zespół analityków, kalibrowaną z Klientem po analizie procesu, obowiązujących standardów i reprezentatywnej próbie audytów Pro.

Sieć Audytorów Compass&Partners

Sieć audytorów posiada wysokie kwalifikacje, jest stale szkolona, kompetentna do prowadzenia audytów w danej branży. Proces rekrutacji, szkolenia, odbierania ankiet audytorów opiekowana jest przez wykwalifikowany zespół Opiekunów po stronie Compass&Partners.

Zaawansowana aplikacja do obsługi badań

Cały proces - od wypełnienia kwestionariuszy audytorskich, po ich jakościowy odbiór, monitorowanie statystyk, dostęp do danych źródłowych prowadzony jest w ścisłej współpracy z Klientem na autorskiej aplikacji Compass&Partners.

Transparentność procesu

Proces jest niezwykle transparentny od ustalenia metod pomiarowych, kwestionariuszy audytorskich, jakość ankiet, po proces analizy i prezentację wyników.

Raporty

Raporty są omawiane z interesariuszami w układzie wyników makro jak i mikro. Raporty zasilane są rekomendacjami do zmian procesowych i strategicznych w organizacji. Posiadamy również zasoby i kompetencje do szkolenia wewnętrznych zasobów obsługujących Klienta, wdrażania zmian procesowych i podnoszenia efektywności w zakresie dostarczania wysoko-jakościowych usług.

Aplikacja wspierająca Audyty

Aplikacja Kivi

Aplikacja KIVI to narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Aplikacja Kivi to aplikacja zarządza ankietami audytorów, dostępami dla obserwatorów po stronie Klienta, odbieraniem jakościowym ankiet, reklamacjami.

Poprzez aplikację szkoleni są Audytorzy, generowane są testy wiedzy, raporty ilościowe.

Aplikacja Kivi - statystyki

zrealizowanych audytów ilościowych i jakościowych
0
współczynnik błędogenności (reklamacji) na 1000 sztuk
0 %
autorskich kwestionariuszy badawczych
0
stale współpracujących audytorów w Polsce
0
3-dniowy lead time wdrożenia audytora do procesu
0

Audyty Obsługi Klienta - cele dla organizacji

Najważniejszymi celami dla organizacji jest weryfikacja:

Jakości obsługi Klienta stacjonarnie

komunikatywność, uprzejmość, postawa pro-klient

Jakości obsługi klienta przez zasoby zdalne

umówienia, reklamacje, rozwiązywanie problemów Klientów poprzez połączenia na odległość/ maile

Jakości dostarczonego towaru

sposób zabezpieczenia, uszkodzenia, błędy w zamówieniu

Jakości obsługi działu handlowego

obsługa posprzedażowa (feedback, podtrzymanie relacji, działania pro sprzedażowe).

Oferty

dostępność produktów z oferty, ekspozycja, czas oczekiwania, alternatywy, dostępność substytutów

Scenariusze niestandardowe

obsługa Klienta wymagającego, symulowanie sytuacji niestandardowych

Infrastruktura lokalizacji (sklepy, placówki, oddziały)

czystość, wyposażenie, ekspozycja, parking, łatwość dotarcia

Satysfakcja Klienta

czystość, wyposażenie, ekspozycja, parking, łatwość dotarcia

Compass&Partners
w czym się specjalizujemy

Consulting & Audit

Consulting&Audit

Transformacje procesowe

Consulting&Audit

Analiza procesów

Consulting&Audit

Implementacja KPI

Consulting&Audit

Badania - Tajemniczy Klient

Consulting&Audit

Podniesienie efektywności
w organizacji

Compass

Training Center

Compass Training Center

Campus PRO

Program Certyfikacyjny

Compass Training Center

Mentoring i doradztwo strategiczne

Compass Training Center

Lean Game

Compass Training Center

Sales Masters Program

Compass Training Center

Przywództwo, leadership, zarządzanie strategiczne

Compass

Technology Lab

Compass Technology Lab

Aplikacja Avocado

Narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Compass Technology Lab

Aplikacja Kivi

Narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Compass Technology Lab

Aplikacja Artichoke

Narzędzie do przeprowadzania analizy migawkowej - MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik

Compass Technology Lab

Aplikacja Chili

Aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem

Compass Technology Lab

Systemy Workflow

Compass Technology Lab

Data Lake

Kontakt

T: +48 601 191 393
Adres: Warszawa
ul. Grochowska 217/15
PON - PT 9:00 - 18:00