Compass&Partners

Lean Game

Jednodniowe wydarzenie inspirujące uczestników do zmian, optymalizacji, poprawy procesów i komunikacji w firmie.

Czym jest Lean Game?

Compass Lean Game to jednodniowy warsztat dla dowolnej liczby pracowników w formie symulacji pracy w fikcyjnym przedsiębiorstwie (pracownicy, usługi, procesy, sposób komunikacji…) obsługującym zamówienia.

Uczestnicy mają za zadanie zilustrowanie definicji realnych problemów firm na bardzo prostych przykładach. Gra uczy jak ważne jest “patrzenie na organizację” poprzez wszystkie zachodzące w niej procesy i oderwanie sięod myślenia silosowego.

Najważniejsze cechy Lean Game

Warsztaty w formie gry

8 godzinne wydarzenie w luźnej atmosferze, podczas którego uczestnicy biorą udział w warsztatach w formie angażującej gry

Symulacja realnych wyzwań

Symulujemy pracę w zespołach, tak aby uczestnicy mogli doświadczyć realnych problemów występujących w biznesie

Praktyczna nauka optymalizacji

w praktyczny sposób rozpoczynają optymalizacje i w oparciu o fakty dyskutują o możliwościach i potencjalnych rozwiązaniach

Gra dostosowana do Twojej organizacji

gra dostosowywana indywidualnie do realiów każdej organizacji, budująca postawy współpracy ponad silosami

Cel Lean Game

Wpływanie na proces

zrozumienie możliwości realnego wpływania na proces, w którym pracuję a w konsekwencji poprawy warunków pracy zespołów

Relacje w organizacji

poznanie zależności między procesami
i zespołami / departamentami / działami
w organizacji

Praca na faktach

warsztaty oparte o pracę na faktach,
a nie na opiniach

Podstawy Lean Management

kreatywne szukanie prostych usprawnień bez istotnych inwestycji finansowych

Pilotaż

testowanie rozwiązań procesowych

Współpraca

budowanie i umacnianie relacji między pracownikami poprzez dużą dawkę współpracy wewnątrz zespołu

Lean Game - korzyści

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat metodyki wdrażania usprawnień i optymalizacji procesowej a także nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy procesu.

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat metodyki wdrażania usprawnień i optymalizacji procesowej a także nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy procesu. Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi optymalizacji, niezależnie od organizacji, takimi jak: wartość dodana, marnotrawstwo, myślenie procesowe, satysfakcja klienta, balansowanie pracy, pomiary procesu.

Marnotrawstwa

Zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji i eliminacji 9 rodzajów marnotrawstw oraz balansowania pracy.

Optymalizacja

Wzbudzenie potrzeb optymalizacji i zaangażowania w zmiany kultury organizacyjnej.

Komunikacja i integracja

Poprawa komunikacji w zespole. Integracja niezależnie od liczby uczestników.

Skuteczność

Praktyczna wiedza do natychmiastowego wykorzystania, podawana i przećwiczona w przystępny sposób.

Certyfikat uczestnictwa

Compass&Partners
w czym się specjalizujemy

Consulting & Audit

Consulting&Audit

Transformacje procesowe

Consulting&Audit

Analiza procesów

Consulting&Audit

Implementacja KPI

Consulting&Audit

Badania - Tajemniczy Klient

Consulting&Audit

Podniesienie efektywności
w organizacji

Compass

Training Center

Compass Training Center

Campus PRO

Program Certyfikacyjny

Compass Training Center

Mentoring i doradztwo strategiczne

Compass Training Center

Lean Game

Compass Training Center

Sales Masters Program

Compass Training Center

Przywództwo, leadership, zarządzanie strategiczne

Compass

Technology Lab

Compass Technology Lab

Aplikacja Avocado

Narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Compass Technology Lab

Aplikacja Kivi

Narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Compass Technology Lab

Aplikacja Artichoke

Narzędzie do przeprowadzania analizy migawkowej - MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik

Compass Technology Lab

Aplikacja Chili

Aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem

Compass Technology Lab

Systemy Workflow

Compass Technology Lab

Data Lake

Kontakt

T: +48 601 191 393
Adres: Warszawa
ul. Grochowska 217/15
PON - PT 9:00 - 18:00