Compass Lean Game

Szanowni Państwo,

 

w imieniu firmy consultingowej Compass&Partners, którą mam przyjemność prowadzić, przedstawiam Państwu grę symulacyjną COMPASS LEAN GAME, która została stworzona w oparciu o nasze ponad 10-letnie doświadczenia w pracy z Klientami.

Jest to 8 godzinne wydarzenie, podczas którego uczestnicy podzieleni na zespoły „firmy” biorą udział w warsztatach w formie angażującej gry.

Symulujemy pracę w firmie, tak aby doświadczyć wszystkich problemów występujących w biznesie. W trakcie COMPASS LEAN GAME uczestnicy w praktyczny sposób rozpoczynają pierwsze optymalizacje i w oparciu o fakty dyskutują o możliwościach i potencjałach organizacji,
„w którą się wcielają”.

Dawid Pyszniak

Co-owner Compass&Partners

PRODUCT OWNER COMPASS LEAN GAME

Dawid Pyszniak Compass&Partners

Jednodniowe wydarzenie inspirujące uczestników (niezależnie od miejsca jakie zajmują w organizacji) do zmian, optymalizacji, poprawy procesów i komunikacji w firmie.

Compass Lean Game to jednodniowy warsztat dla dowolnej liczby pracowników w formie symulacji pracy w fikcyjnymprzedsiębiorstwie (pracownicy, usługi, procesy, sposób komunikacji…) obsługującym zamówienia.

Uczestnicy mają za zadanie zilustrowanie definicji realnych problemów firm na bardzo prostych przykładach.

Gra uczy jak ważne jest “patrzenie na organizację” poprzez wszystkie zachodzące w niej procesy i oderwanie sięod myśleniasilosowego.

WARSZTATY W FORMIE GRY

8 godzinne wydarzenie w luźnej atmosferze, podczas którego uczestnicy biorą udział w warsztatach w formie angażującej gry

PRAKTYCZNA NAUKA OPTYMALIZACJI

w praktyczny sposób rozpoczynają optymalizacje i w oparciu o fakty dyskutują o możliwościach i potencjalnych rozwiązaniach

SYMULACJA REALNYCH WYZWAŃ

Symulujemy pracę w zespołach, tak aby uczestnicy mogli doświadczyć realnych problemów występujących w biznesie

GRA DOSTOSOWANA DO TWOJEJ ORGANIZACJI

gra dostosowywana indywidualnie do realiów każdej organizacji, budująca postawy współpracy ponad silosami

CEL COMPASS LEAN GAME

WPŁYWANIE NA PROCES

zrozumienie możliwości realnego wpływania na proces, w którym pracuję a w konsekwencji poprawy warunków pracy zespołów

RELACJE W ORGANIZACJI

poznanie zależności między procesami i zespołami / departamentami / działami w organizacji

PRACA NA FAKTACH

warsztaty oparte o pracę na faktach, a nie na opiniach

PODSTAWY LEAN MANAGEMENT

kreatywne szukanie prostych usprawnień bez istotnych inwestycji finansowych

PILOTAŻ

testowanie rozwiązań procesowych

WSPÓŁPRACA

budowanie i umacnianie relacji między pracownikami poprzez dużą dawkę współpracy wewnątrz zespołu

Korzyści dla Klienta

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat metodyki wdrażania usprawnień i optymalizacji procesowej a także nabycie przez uczestników umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy procesu.

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi optymalizacji, niezależnie od organizacji, takimi jak: wartość dodana, marnotrawstwo, myślenie procesowe, satysfakcja klienta, balansowanie pracy, pomiary procesu.

MARNOTRAWSTWA

Zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji i eliminacji 9 rodzajów marnotrawstw oraz balansowania pracy.

OPTYMALIZACJA

Wzbudzenie potrzeb optymalizacji i zaangażowania w zmiany kultury organizacyjnej.

KOMUNIKACJA I INTEGRACJA

Poprawa komunikacji w zespole. Integracja niezależnie od liczby uczestników.

SKUTECZNOŚĆ

Praktyczna wiedza do natychmiastowego wykorzystania, podawana i przećwiczona
w przystępny sposób.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

+48 601 191 393