Analiza procesów

Analiza Stanu Obecnego

by Compass&Partners

Czym jest Analiza Stanu Obecnego

Analiza Stanu Obecnego stanowi etap diagnostyczny organizacji, jednocześnie umożliwiając identyfikację krytycznych czynników przebiegu procesów tzw. Critical to Success (CTS).

Analiza Stanu Obecnego stanowi etap diagnostyczny organizacji, jednocześnie umożliwiając identyfikację krytycznych czynników przebiegu procesów tzw. Critical to Success (CTS). ASO polega na określeniu poziomu obszaru będącego punktem wyjściowym dla prac usprawniających i wdrożeniowych, a także pozostałych obszarów potencjalnych usprawnień procesowych. Odpowiednio przeprowadzona Analiza Stanu Obecnego pozwala na określenie, a w dalszej perspektywie implementację działań doskonalących. 

Cele dla organizacji

Analiza działań, dokumentów i danych

związanych z procesami zachodzącymi w organizacji.

Zlokalizowanie problematycznych obszarów,

takich jak niepotrzebne formularze i dokumenty oraz powtarzanie danych, które powodują opóźnienia w dostarczaniu wartości dodanej klientowi.

Identyfikacja możliwości ulepszeń,

takich jak zmniejszenie liczby dokumentów handlowych i minimalizacja wymagań dotyczących danych, skracanie procesów.

Udokumentowanie wiedzy ukrytej,

przechwytywania i rejestrowania procesów manualnych, a czasem nieudokumentowanych, tj. instrukcji procesowych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Trójkąt Analizy Stanu Obecnego

Podczas Analizy Stanu Obecnego pracujemy w oparciu o trzy elementy:

Dane archiwalne

Dane archiwalne – analiza materiałów archiwalnych organizacji

zbieramy dane znajdujące się w systemie lub te, które są na bieżąco monitorowane poza systemami.

Analiza prowadzona jest przed doświadczony zespół analityków.

Pomiar empiryczny

Pomiar empiryczny – własnoręczny pomiar procesów

mapowanie procesów i analiza czynności pracy, wolumenów, czasów, wyzwań biznesowych

Metoda ekspercka

Metoda ekspercka – wywiady, rozmowy z pracownikami

zapraszamy ludzi do wspólnego rozwiazywania problemów w organizacji, słuchamy ich, liczymy się z ich zdaniem, rozumiemy jak odbierają aktualne procesy

Produkt Analizy

Produktem Analizy będzie unikatowy raport, który da wartość w postaci wskazania obszarów do rozwoju oraz informację, na których obszarach należy skoncentrować uwagę. Na zakończenie Analizy odbywa się warsztat, na którym wraz z głównymi interesariuszami wypracowujemy właścicielstwo procesowe dla kierunku rozwoju.

Aplikacje wspierające naszą pracę w trakcie Analizy Procesów w organizacji

Aplikacja Avocado

Aplikacja Avocado a to narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Rekomendujemy implementację aplikacji w państwa organizacji w celu pozyskania rzetelnych danych zebrane dane posłużą nam do przeprowadzenia analizy

Aplikacja Artichoke

Aplikacja Karczoch Jest narzędziem do przeprowadzania analizy migawkowej – MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik.

Wszystkie czynności są sparametryzowane, oraz opisane jako:
a) wartość dodana,
b) marnotrawstwo oczywiste,
c) marnotrawstwo konieczne

Compass&Partners
w czym się specjalizujemy

Consulting & Audit

Consulting&Audit

Transformacje procesowe

Consulting&Audit

Analiza procesów

Consulting&Audit

Implementacja KPI

Consulting&Audit

Badania - Tajemniczy Klient

Consulting&Audit

Podniesienie efektywności
w organizacji

Compass

Training Center

Compass Training Center

Campus PRO

Program Certyfikacyjny

Compass Training Center

Mentoring i doradztwo strategiczne

Compass Training Center

Lean Game

Compass Training Center

Sales Masters Program

Compass Training Center

Przywództwo, leadership, zarządzanie strategiczne

Compass

Technology Lab

Compass Technology Lab

Aplikacja Avocado

Narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Compass Technology Lab

Aplikacja Kivi

Narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Compass Technology Lab

Aplikacja Artichoke

Narzędzie do przeprowadzania analizy migawkowej - MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik

Compass Technology Lab

Aplikacja Chili

Aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem

Compass Technology Lab

Systemy Workflow

Compass Technology Lab

Data Lake

Kontakt

T: +48 601 191 393
Adres: Warszawa
ul. Grochowska 217/15
PON - PT 9:00 - 18:00