Analiza procesów biznesowych

Analiza Stanu Obecnego

by Compass&Partners

Compass&Partners

Compass
&Partners

Jesteśmy firmą doradczą obsługującą klientów z sektorów bankowości, usług, produkcji, handlu i dystrybucji oraz ich interesariuszy. Uproduktawiamy wizje i marzenia naszych klientów.

Wdrażamy praktyczne rozwiązania operacyjne. Nie boimy się prostych, ale i odważnych rozwiązań, a co najistotniejsze potrafimy je implementować. 

Gromadzone latami doświadczenie chętnie przekazujemy na wszystkich etapach współpracy z klientem, by efektem kuli śnieżnej możliwy był rosnący rozwój organizacji, również po tym jak rola Compass&Partners dobiegnie końca.

U podstaw tego leży wiara, że to nie zależność od firmy doradczej, a NIEZALEŻNOŚĆ Klienta w działaniu i kurs który pomogliśmy mu obrać, buduje największą wartość naszej pracy.

Analiza Stanu Obecnego

Analiza Stanu Obecnego stanowi etap diagnostyczny organizacji, jednocześnie umożliwiając identyfikację krytycznych czynników przebiegu procesów tzw. Critical to Success (CTS). 

Analiza Stanu Obecnego stanowi etap diagnostyczny organizacji, jednocześnie umożliwiając identyfikację krytycznych czynników przebiegu procesów tzw. Critical to Success (CTS). ASO polega na określeniu poziomu obszaru będącego punktem wyjściowym dla prac usprawniających i wdrożeniowych, a także pozostałych obszarów potencjalnych usprawnień procesowych. Odpowiednio przeprowadzona Analiza Stanu Obecnego pozwala na określenie, a w dalszej perspektywie implementację działań doskonalących. Produktem Analizy będzie unikatowy raport, który da wartość w postaci wskazania obszarów do rozwoju oraz informację, na których obszarach należy skoncentrować uwagę. Na zakończenie Analizy odbywa się warsztat, na którym wraz z głównymi interesariuszami wypracowujemy właścicielstwo procesowe dla kierunku rozwoju

Konkretna strategia, zakres oraz narzędzia ASO ustalane są przez nas każdorazowo uwzględniając założenia, cele oraz specyfikę danego projektu.

ANALIZA STANU OBECNEGO BY COMPASS&PARTNERS

CELE DLA ORGANIZACJI

Analiza działań, dokumentów i danych

związanych z procesami zachodzącymi w organizacji.

Zlokalizowanie problematycznych obszarów,

takich jak niepotrzebne formularze i dokumenty oraz powtarzanie danych, które powodują opóźnienia w dostarczaniu wartości dodanej klientowi.

Identyfikacja możliwości ulepszeń,

takich jak zmniejszenie liczby dokumentów handlowych i minimalizacja wymagań dotyczących danych, skracanie procesów.

Udokumentowanie wiedzy ukrytej,

przechwytywania i rejestrowania procesów manualnych, a czasem nieudokumentowanych, tj. instrukcji procesowych zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego

ANALIZA STANU OBECNEGO BY COMPASS&PARTNERS

ELEMENTY ANALIZY STANU OBECNEGO

TRÓJKĄT ASO

PODCZAS ANALIZY STANU OBECNEGO PRACUJEMY W OPARCIU O TRZY ELEMENTY:

APLIKACJE, KTÓRE WSPIERAJĄ NASZĄ PRACĘ PODCZAS ASO

Aplikacja Avocado

Aplikacja Avocado jest narzędziem do mierzenia liczby i struktury czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Aplikacja Karczoch

Podczas Analizy Stanu Obecnego przeprowadzamy badania MULTI OBSERVATION STUDY przy pomocy Aplikacji Karczoch.

MULTI OBSERVATION STUDY to badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik.

PRODUKT ANALIZY STANU OBECNEGO

Produktem analizy prowadzonej przez Compass&Partners jest szczegółowy raport definiujący kondycję trzech poziomów organizacji (strategii, operacyjności i pracy jednostki) z wnioskami i rekomendacjami zawierającymi plan rozwoju. Raport jest samodzielnym narzędziem w rękach Klienta – road map transformacji. Klient otrzymuje gotowe narzędzie wraz z critical to success – informacjami na co musi uważać, żeby uzyskać określony efekt.

Raport stworzony przez naszych konsultantów na bazie wielowymiarowej analizy wspartej przez aplikacje, tworzony jest na bazie trójkąta: dane archiwalne + wykorzystanie w pracy metody eksperckiej + badania empiryczne i jest kompasem dla rozwoju organizacji na lata. Wspólnie z klientem decydujemy, czy jest wstępem do transformacji, czy niezależnym produktem.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

Skontaktuj się
z nami

Adres

04-077 Warszawa
Grochowska 217/15

Business Hours

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 18:00

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Anna Bernat

Compass&Partners Co-Founder

+48 601 191 393