Campus PRO

Praktyczny program treningów dla pracowników High Performing Organization

by Compass&Partners

Czym jest Transformacja procesów biznesowych

Praktyczny program treningów dla pracowników High Performing Organization. Program łączy praktyczne warsztaty, prace projektowe w firmie oraz mentoring dla uczestników w obrębie kart A3 (pracujemy wspólnie z uczestnikiem nad wybranym procesem w organizacji).

Najważniejsze cele Programu Campus PRO

Cele strategiczne

podniesienie świadomości uczestników w kontekście budowy kultury organizacji High Performing, gdzie ludzie mówią językiem faktów a nie opinii oraz uproduktowienie w mierzalny sposób wyników tego programu (by firma osiągnęła zysk lub oszczędności).

Cele operacyjne

praktyczne wdrażanie rozwiązań optymalizujących procesy, a także zwiększenie wartości dodanej w procesach.

Najważniejsze korzyści uczestnictwa w Campus PRO

Wdrożone rozwiązania optymalizacyjne

Zbudowane właścicielstwo procesowe

Możliwość przetestowania wielu rozwiązań w organizacji pod okiem eksperta (nauka pracy przy prowadzeniu eksperymentów)

Wzrost kompetencji uczestników programu

Przebieg programu

CAMPUS PRO to trzy integralne części programu, stanowiące połączenie transferu wiedzy, mentoringu oraz praktycznego wdrożenia. Podczas zjazdów szkoleniowych  CAMPUS PRO uczestnicy będą brali udział w poniższych blokach:

Wykłady merytoryczne

połączone formułą inspiratoriów – to najważniejszy element transferu wiedzy naszego programu.

Prowadzenie własnego projektu wdrożeniowego w organizacji

Proces rozpoczyna się od identyfikacji obszarów, które można usprawnić w organizacji (m.in. procesy operacyjne, efektywność zasobów lub jakość usług)

Indywidualny mentoring 1:1

Podczas spotkania mentor dzieli praktycznym doświadczeniem, pomagając zrozumieć procesy, identyfikować obszary do optymalizacji oraz opracowywać strategie doskonalenia działań.

Po zakończeniu wszystkich cyklów programu CAMPUS PRO odbędzie się egzamin certyfikujący oraz obrona projektu prowadzonego pod nadzorem mentoringowym Compass&Partners.

Compass&Partners
w czym się specjalizujemy

Consulting & Audit

Consulting&Audit

Transformacje procesowe

Consulting&Audit

Analiza procesów

Consulting&Audit

Implementacja KPI

Consulting&Audit

Badania - Tajemniczy Klient

Consulting&Audit

Podniesienie efektywności
w organizacji

Compass

Training Center

Compass Training Center

Campus PRO

Program Certyfikacyjny

Compass Training Center

Mentoring i doradztwo strategiczne

Compass Training Center

Lean Game

Compass Training Center

Sales Masters Program

Compass Training Center

Przywództwo, leadership, zarządzanie strategiczne

Compass

Technology Lab

Compass Technology Lab

Aplikacja Avocado

Narzędzie do parametryzowania i mierzenia czynności wykonanych przez pracownika podczas dnia pracy.

Compass Technology Lab

Aplikacja Kivi

Narzędzie do audytowania i monitorowania pod względem ilościowym oraz jakościowym standardów procesu obsługi Klienta przeznaczona dla każdej branży.

Compass Technology Lab

Aplikacja Artichoke

Narzędzie do przeprowadzania analizy migawkowej - MULTI OBSERVATION STUDY – badanie, w którym konsultant w określonych odstępach czasu rejestruje jakie czynności wykonuje pracownik

Compass Technology Lab

Aplikacja Chili

Aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie projektami, inicjatywami i zespołem

Compass Technology Lab

Systemy Workflow

Compass Technology Lab

Data Lake

Kontakt

T: +48 601 191 393
Adres: Warszawa
ul. Grochowska 217/15
PON - PT 9:00 - 18:00